Tävlingsgrenar

Precisionsskjutning

En tävling i precisionsskjutning består av ett antal serier skjutna mot internationell pistoltavla på 25 m avstånd. Varje serie består av 5 skott avlossade under en tid av 5 minuter. Antalet serier varierar beroende på typ av tävling. Innan tävlingsserierna skjuts, skjuts en provserie. En mästerskapstävling såsom svenskt mästerskap, landsdelsmästerskap eller kretsmästerskap omfattar 10 serier, d.v.s. 50 skott. En nationell tävling eller en kretstävling kan omfatta 6 serier. Även 7 och 10 serier förekommer. Vissa mindre tävlingar såsom klubbtävlingar eller serietävlingar kan bestå av 4 serier. Skyttarna intar sina tilldelade platser och ställer därefter i ordning sin utrustning. Som utrustning kan nämnas målkikare, verktyg för att justera vapnets riktmedel, en klocka för att kontrollera skjuttiden samt naturligtvis vapen och ammunition. Skjutledaren är den person som leder skjutningen och som talar om för skyttarna när de får ladda,skjuta och när de får gå fram och titta på tavlorna för att sedan markera. Skjutledarens kommandon måste följas av alla.

Duell (snabbskjutning)

Snabbskjutning är skjutning på bana mot snabbpistoltavla på 25 m avstånd. Tävlingen omfattar normalt 6 serier om vardera 5 skott. Innan tävlingsserierna skjuts, skjuts en provserie. Serien börjar i och med att målen vid seriens början första gången svängs bort. Skytten skall ha en utgångsställning med armen vinklad minst 45 grader nedåt från kroppen. Målen svängs sedan fram och visas i tre sekunder varpå de svängs bort i sju sekunder. Detta repeteras fem gånger under en serie.

Fältskjutning

Fältskjutning omfattar skjutning på korta tider mot i terrängen, på varierande sätt, anordnade mål. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots. En fältskyttetävling går ut på att med så många skott som möjligt träffa alla figurer. Resultatet anges vanligen ex: 47/25, vilket betyder 47 träff i 25 figurer. På varje station skjuter man patrullvis mot 1 till 6 mål. Ofta är dessa uppdelade på flera målgrupper. 6 skott avlossas under mycket varierande tider, vanligen under en totaltid av 5 till 25 sekunder. Antalet stationer varierar beroende på typ av tävling. En större mästerskapstävling såsom ett svenskt mästerskap eller ett landsdelsmästerskap omfattar vanligen 10 stationer, d.v.s. 60 skott. En nationell tävling eller en kretstävling omfattar normalt 8 stationer (48 skott). Även 6 och 7 stationer förekommer. Inga provserier skjuts, utan tävlingen börjar direkt på den första stationen. Skytten skall vara inskjuten och väl förberedd innan tävlingen börjar.

Klubbmästerskap

Årligen anordnas mästerskap i följande klasser:

  • C – vapen
  • A – vapen
  • Revolver
  • Magnum
  • 6,35 + snubby
  • Svartkrut