surveillance
Kamerabevakning

Som ett led i vårt ständiga förbättringsarbete inom vår förening så har vi för medlemmarnas trygghet installerat kameraövervakning. Bild och film utan ljudupptagning, som överförs till molntjänst. Materialet raderas automatiskt efter 30 dagar, och finns till för att säkerställa att inte obehöriga vistas inom skjutbaneområdet, varken under allmänna skjuttider eller utanför klubbens verksamhet. De är även till för att förebygga att inte incidenter inträffar, – det ska kännas tryggt och säkert att besöka klubben för egen träning. 
 
Vid eventuella frågor kontakta: